Aanbesteding Huis aan de Markt vertraagd

Sittard-Geleen, 15 december 2021 – De gunning van de bouw van het Huis aan de Markt in Sittard loopt vertraging op. Bij het beoordelen van de aanbesteding is gebleken dat de inschrijving niet voldoet aan enkele financiële en technische voorwaarden. Daarom moet de aanbesteding nu worden overgedaan.

“De vertraging is vervelend”, zegt het college van B&W bij monde van de wethouders Pieter Meekels en Andries Houtakkers. “Maar van afstel is zeker geen sprake”. Beiden hebben er het volste vertrouwen in dat binnen afzienbare termijn duidelijk wordt wie het Huis aan de Markt gaat bouwen en -voorafgaand hieraan- het oude V&D-pand sloopt.

Nadat de afgelopen maanden een aanbestedingsprocedure is gehouden, bleek bij het sluiten van de inschrijvingstermijn dat er één inschrijver was, een lokale ontwikkelaar samen met een architect en verschillende uitvoerende bedrijven. Deze bouwcombinatie heeft het ontwerp van het Huis aan de Markt -zoals in de aanbestedingsregels stond- gepresenteerd aan de inwoners van Sittard-Geleen tijdens de expo. Vele honderden inwoners hebben van de gelegenheid gebruikt gemaakt om het ontwerp te komen bekijken en er een reactie op te geven.

Na de expositie is, zoals in de aanbestedingsprocedure stond, de inschrijving inhoudelijk beoordeeld en is gebleken dat deze niet aan alle technische en financiële voorwaarden voldoet. Hierover is uiteraard contact geweest met de bouwcombinatie, maar dat heeft niet geleid tot een oplossing. Daarom moet de aanbesteding opnieuw plaatsvinden. De aanbestedingsdocumenten zullen op enkele onderdelen worden geactualiseerd. Hierbij wordt waar mogelijk ook al rekening gehouden met opmerkingen die gemaakt zijn over het eerste ontwerp, tijdens de tentoonstelling in de exporuimte vorige maand, die door de Adviescommissie Binnenstad is gehouden.
Door opnieuw aan te besteden, krijgt elke potentiële gegadigde weer de mogelijkheid om in te schrijven. De vertraging die deze juridisch noodzakelijke stap met zich meebrengt, is naar verwachting een half jaar.

Het Huis aan de Markt wordt een representatieve ontmoetingsplek van de gemeente waar bestuur, ondernemers, inwoners en partners elkaar kunnen ontmoeten. Naast een multifunctionele raadszaal en vergaderruimtes, biedt het Huis aan de Markt straks ook ruimte aan een ontmoetingsplein met flexwerkplekken en kunnen er verschillende bijeenkomsten worden georganiseerd. Daarnaast doet het dienst als trouwlocatie, wordt het het nieuwe thuis van Visit Zuid-Limburg én komen er dertig nieuwe woningen

De gestarte circulaire sloop in het voormalige V&D-pand kan ondertussen gewoon doorgaan. Starten met slopen voor het eind van dit jaar, was een van de voorwaarden van de provinciale subsidieverlening.

Geef als eerste een reactie

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*